BSBF.NET

Om föreningen

Föreningens medlemskvällar hålls i regel sista torsdagen i månaden under perioden 1.9 - 30.4 på Grand. Vi brukar börja kl. 18.30. Adressen är Biskopsgatan 28, Borgå. Efter kl 18 kommer man in "bakvägen" till Grands andra våning via Restaurang Rafael‘s dörr. Vi påminner om medlemskvällarna i tidningen Östnyland "Det händer/Föreningar", så följ med på onsdagarna.

Föreningens böcker och tidskrifter finns i läsesalen på stadsbiblioteket. Barbara Jacobsson är bibliotekarie

I föreningens urklippsbok samlas artiklar ur ortstidningarna, foton m.m. som berör föreningen. Urklippsboken sköts av Ulli Gabrielsson. Urklippsboken finns sporadiskt med på medlemmskvällarna.

Årsmötet hålls i mars. Medlemsavgiften är 25 EUR (2015), föreningens kontonummer kan fås av styrelsemedlemmarna.

Föreningens publikationer.

För att undvika upphovsmannarätts problem vid kommande utgåvor av föreningens årspublikationer så meddelar föreningen härmed att årspublikationerna kommer att publiceras även på nätet som pdf-filer kort efter att den tryckta upplagan publicerats. Den tryckta utgåvan delas fortfarande ut till föreningens medlemmar samt till våra intresseorganisationer och vänskapsföreningar.

Vill du bli medlem?

Välkommen till vår medlemskväll, se närmare tidpunkter i menyn för händelser eller skicka e-post till föreningens ordförande Inga-Lill Svedberg inga-lill.svedberg @ helsinki.fi eller sekreteraren Annika Fredriksson. Meddela ditt namn, postadress, e-postadress och tel. nummer. I gengäld får du föreningens senaste årspublikation, stadgar, infoblad samt medlemslistan. Medlemsansökans blanketten finns att ladda ned på Arkiv sidan.