BSBF.NET

Borgånejdens Släkt- och Bygdeforskare rf


Höstens kurser

Grundkurs i släktforskning

Nr. 130101M
Kursavgift: 24,00 €
Lärare: Peter Ragnvaldsson
Plats: BMI-baracken på innergården, Datarummet/ATK-luokka, Biskopsg./Piispank.3-7
Hösttermin: 21.9.2016 - 30.11.2016
Dag och klocktid: Onsdag: 18.00-20.30
Anmälningstiden börjar: 18.8.2016 17:30:00
Antal platser: 20
Lediga platser
Läs mera Anmäl dig

Fortsättningskurs i släktforskning

Kursavgift: 24,00 €
Lärare: Peter Ragnvaldsson
Plats: BMI-baracken på innergården, Datarummet/ATK-luokka, Biskopsg./Piispank.3-7
Vårtermin: 18.1.2017 - 29.3.2017
Dag och klocktid: Onsdag: 18.00-20.30
Anmälningstiden börjar: 18.8.2016 17:30:00
Antal platser: 20
Lediga platser
Läs mera Anmäl dig

Helsingfors släktforskare: Månadsmöte med föredrag

24 Oktober 2016, 18:15 - 22:00
Föredrag om släktforskning och DNA. Föredragshållaren ännu öppen.
Plats: Arbis, Sturegatan 2, Helsingfors

Kurser på Arbis, Sturegatan 2, Helsingfors

Grundkurs i släkforskningsprogram (A160702)
Lär dig grunderna i hur du använder ett släktforskningsprogram på din dator. Genomgång av olika program på marknaden samt övningar med ett av dem (Holger8) som hjälper dig att komma igång med det program du väljer.
Måndagar kl.16:30-18:00, 3.10.-24.10.-16 (Plats finns)
lärare: Peter Ragnvaldsson

Soldatforska (A160698)

De flesta stöter på soldater i sin släktforskning och på kursen lär du dig hur du kan forska fram mer information om dem. Kursen ger också en överblick över militärväsendets utveckling och soldaters, officerares och deras familjers liv mellan 1536-1917.
Måndagar kl.18:05-19:35, 5.9.-14.11.-16 (plats finns)
lärare: Peter Ragnvaldsson