BSBF.NET

Borgånejdens Släkt- och Bygdeforskare rf


Vårens program 2018

Läs mera här: Vårens program

Allmänt

Välkommen till vår hemsida! Föreningens ändamål är att befrämja släkt- och bygdeforskning i Borgå med omnejd samt att höja särskilt amatörernas kunnande i ämnet. Föreningen grundades 2001 och vårt språk är svenska. På våra medlemskvällar ger vi information, har föreläsningar och rådfrågar varandra i olika släktforskningsproblem. Vi gör också studiebesök.

Föreningens medlemskvällar hålls i regel sista måndagen i månaden under perioden 1.9 - 30.4 på Grand. Vi brukar börja kl. 18.30. Adressen är Biskopsgatan 28, Borgå. Efter kl 18 kommer man in "bakvägen" till Grands andra våning via Restaurang Rafael‘s dörr. Vi påminner om medlemskvällarna i tidningen Östnyland "Föreningar", så följ med.

Föreningens postadress

Borgånejdens Släkt- och Bygdeforskare rf.
c/o Christoffer Sundberg
E-mail: bsbf.2002 (at) gmail.com
Tel: 040-5127051
Address: Näsdalsstigen 19, 07780 Härpe